Onreon Gizlilik Sözleşmesi

İş bu Gizlilik Politikası’nın amacı, www.onreon.com adreslerinde yer alan sitelere (“Site”, “Uygulama”, “Platform”) üye olarak kaydolan kişiler (“Kullanıcı(lar)”, “Yetkili Kişi”) tarafından Site’de yer alan Platform’dan faydalanılması aşamasında NSL Savunma Bilişim San.Tic.A.Ş. (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı içeriğin bedelini siteye yükleme işleminden hemen sonra alır. Siteye içeriği yüklerken bu içeriğin FSEK kapsamındaki tüm haklarının şirkete devrolduğunu ve içeriğin sahibinin artık şirket olacağını bilir, bunu şimdiden kabul ve beyan eder.

Kullanıcılar, Şirket tarafından kendileri ile paylaşılan kişi/ kurum/ kuruluş bilgilerini yalnızca işin ifası ile ilgili olarak kullanacaktır. Bunun dışındaki her türlü eylem gizlilik sözleşmesinin ihlalini teşkil edecektir. Elde edilen bilgileri kullanarak, şirket onayı olmadan, bu kişi/ kurum/ kuruluşlar ile iletişime geçildiğinin tespiti halinde sözleşmede kararlaştırılan 350.000 TL cezai şart uygulanacaktır.

Şirket, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen içerikleri Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Bu kapsamda Şirket, içerikleri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı’nın Şirket’e onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka / yazar kasa POS entegrasyonu ve 3. Parti uygulamalarla entegre için Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kulllanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde içerikler işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ile ortakları tarafından Kullanıcı’nın talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere aktarabilir.

Şirket, İçerikler’i sipariş bilgilendirmesi gibi talep edilen hizmetlerin sağlanması amacıyla kullanıcının müşterilerine, kullanıcının onayı ile 3. Parti kişilere aktarabilir.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (Hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi/güncellenmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması , sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Şirket, iş bu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.